หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊อย
อักษรล้านนา
ช้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ช้อย]
ความหมาย

น.มาตราชั่งน้ำหนัก ๑ จ๊อย มีค่าเท่ากับ ๑.๖ กิโลกรัม ก.ขับลำนำเพลงจากคำประพันธ์แบบซอ หรือ คร่าวหนุ่มที่ไปแอ่วสาวในตอนกลางคืน มักเดินไปจ๊อยไปเพื่อความเพลิดเพลิน หรือบรรยายความรู้สึก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊อย (ช้อฯยฯ)