หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊อม
อักษรล้านนา
ช้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ช้อม]
ความหมาย

ก.ตะล่อม - ทำให้รวมเป็นกองหรือเป็นกลุ่มที่มีลักษณะกลมๆ ว.แคบ,คับแคบ; ต้อม,ต้อมหล้อม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊อม (ช้อฯม)