หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๊องๆ
อักษรล้านนา
ช้อฯงๆ
เทียบอักษรไทย
[ช้อง]
ความหมาย

ว.ลักษณะของควันที่มีเพียงเล็กน้อย เช่น ควันจ๊องๆ - ควันเพียงเล็กน้อย เช่น ควันที่เกิดจากก้นบุหรี่ หรือ ธูป เป็นต้น; ถ้ามีควันมาก เรียก ควันจุ๊งๆ เกิดจากการเผาขยะ หรือไฟไหม้บ้าน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊องๆ (ช้อฯงๆ)