หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊อก
อักษรล้านนา
ชัอฯก
เทียบอักษรไทย
[ช็อก]
ความหมาย

น.มุมแคบๆ,ซอกระหว่างฝาทั้งคู่จรดกัน ก๑.เอาเครื่องมือมีคมขนาดเล็ก เช่นจอบหรือเสียมค่อยๆขุดดินออกด้วยความระมัดระวัง ก๒.กริยาที่สัตว์เอาเท้าหน้าสับโขก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊อก (ชัอฯก)