หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๊วยใต้
อักษรล้านนา
ช้วฯไต้
เทียบอักษรไทย
[ช้วยใต้]
ความหมาย

ว.เฉียงใต้ คือ เฉไปทางใต้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊วยใต้ (ช้วฯไต้)