หน้าหลัก
จ๊วยลุ่ม
ช้วฯลุ่ม
[ช้วยลุ่ม]

ว.เฉลงข้างล่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊วยลุ่ม (ช้วฯลุ่ม)