หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๊ด
อักษรล้านนา
ช฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[ชด]
ความหมาย

ก.ทำหน้าบึ้งตึงแสดงความไม่พอใจ,ทำหน้าหงิกหน้างอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ด (ช฿ดฯ)