หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๊กก๊ก
อักษรล้านนา
ช฿กฯค฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ชกคก]
ความหมาย

ว๑.ใช้ขยายคำที่อยู่ข้างหน้าให้รู้ว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่ที่งอชู หรือ ยกสูง เช่น สูงจ๊กก๊ก ว๒.นั่งจ๊กก๊ก - กริยาที่คนนั่งเจ่าจุกเหงาหงอย; นั่งก๊กงก ก็ว่า. คำพังเพย: นั่งจ๊กก๊กเหมือนครกบ่ต๋ำ บ่ปากสั๋กกำถามก็บ่อู้ - นั่งเจ่าจุกอยู่เหมือนครกที่ไม่มีใครตำ แม้มีใครมาถามก็ยังไม่ยอมพูดสักคำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊กก๊ก (ช฿กฯค฿กฯ)