หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้ำล่ำ
อักษรล้านนา
ชําลํา
เทียบอักษรไทย
[ช่ำล่ำ]
ความหมาย

ว.สักพักหนึ่ง,ชั่วครู่,ไม่นานเท่าไหร่,ไกลแต่ไม่ไกลนัก; สะล่ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้ำล่ำ (ชําลํา)