หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้ำน้ำพิก
อักษรล้านนา
จํานาฯระฯพิกฯ
เทียบอักษรไทย
[จ้ำน้ำพริก]
ความหมาย

ก.ใช้มือจับข้าวหรือผักจิ้มหรือกดลงที่น้ำพริก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้ำน้ำพิก (จํานาฯระฯพิกฯ)