หน้าหลัก
จ้ำถา
จําถา
[จ้ำถา]

ดู...จ้ำก๋า

จ้ำก๋า
จํากา
[จ้ำกา]

ก.ประทับตรา;จ้ำถา,ตี๋ก๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้ำถา (จําถา)