หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้ำจิ๊ฮิว่า
อักษรล้านนา
จําชิริว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[จ้ำชิริว่า]
ความหมาย

ก.แคะไค้,พูดจาในทำนองส่อเสียดหรือตำหนิติเตียน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้ำจิ๊ฮิว่า (จําชิริว่าฯ)