หน้าหลัก
จ้ำ
จํา
[จ้ำ]

ก.ประทับ,กดลง เช่น จ้ำก๋า-ประทับตรา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้ำ (จํา)