หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้ำ
อักษรล้านนา
จํา
เทียบอักษรไทย
[จ้ำ]
ความหมาย

ก.ประทับ,กดลง เช่น จ้ำก๋า-ประทับตรา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้ำ (จํา)