หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้าเอี๊ยกแต็ด
อักษรล้านนา
จ้าอ้ยฯกแตัดฯ
เทียบอักษรไทย
[จ้าเอี๊ยกแต็ด]
ความหมาย

น.จักจั่นตัวผู้ขนาดเล็ก ลำตัวยาวประมาณ ๑.๕-๒ เซนติเมตร มักเกาะอยู่ใกล้บ่อน้ำ ลำห้วย ถ้าตะเบ็งเสียง "เอี๊ยก" ดังๆ จะมีเสียงตอบรับ "แต็ด ๆ ๆ"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้าเอี๊ยกแต็ด (จ้าอ้ยฯกแตัดฯ)