หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้าว
อักษรล้านนา
จ้าวฯ
เทียบอักษรไทย
[จ้าว]
ความหมาย

น.ข้าวเจ้า - เรียกข้าวที่หุงเป็นข้าวสวยโดยไม่แฉะว่า เข้าจ้าว ว.แห้ง,หมาด,ไม่มีน้ำ เช่น นาจ้าว-นาที่ขาดน้ำจนดินแห้งแตกระแหง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้าว (จ้าวฯ)