หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้าดเมิน
อักษรล้านนา
ชาดฯเมินฯ
เทียบอักษรไทย
[ชาดเมิน]
ความหมาย

ว.นานมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้าดเมิน (ชาดฯเมินฯ)