หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้าดลำ
อักษรล้านนา
ชาดฯลำ
เทียบอักษรไทย
[ชาดลำ]
ความหมาย

ว.อร่อยมาก,อร่อยจริงๆ,ถูกปาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้าดลำ (ชาดฯลำ)