หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้าดม่วน
อักษรล้านนา
ชาดฯม่วฯร
เทียบอักษรไทย
[ชาดม่วน]
ความหมาย

ว.สนุกมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้าดม่วน (ชาดฯม่วฯร)