หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้าดนัก
อักษรล้านนา
ชาดฯนักฯ
เทียบอักษรไทย
[ชาดนัก]
ความหมาย

ว.มากมาย,เยอะแยะ,มหาศาล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้าดนัก (ชาดฯนักฯ)