หน้าหลัก
จ้าดนัก
ชาดฯนักฯ
[ชาดนัก]

ว.มากมาย,เยอะแยะ,มหาศาล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้าดนัก (ชาดฯนักฯ)