หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้าดงาม
อักษรล้านนา
ชาดฯงามฯ
เทียบอักษรไทย
[ชาดงาม]
ความหมาย

ว.สวยมาก; เช่น อี่น้องจ้าดงามอู้ก็จ้าดม่วน - น้องสวยเหลือเกินพูดก็เพราะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้าดงาม (ชาดฯงามฯ)