หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้างไฟฟ้า
อักษรล้านนา
ช่างฯไฟฟ้า
เทียบอักษรไทย
[ช่างไฟฟ้า]
ความหมาย

น.ผู้มีความชำนาญเกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น ติดตั้ง ควบคุม ซ่อมระบบ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้างไฟฟ้า (ช่างฯไฟฟ้า)