หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้างส้อม
อักษรล้านนา
ช่างฯส้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ช่างส้อม]
ความหมาย

น.ช่างซ่อม - ผู้มีความชำนาญในการทำสิ่งที่เสียหรือชำรุดให้กลับใช้การได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้างส้อม (ช่างฯส้อฯม)