หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้างบีบ
อักษรล้านนา
ช่างฯบีปฯ
เทียบอักษรไทย
[ช่างบีบ]
ความหมาย

น.ผู้ชำนาญในการบีบนวดเส้นหรือกล้ามเนื้อ เพื่อผ่อนคลายหรือแก้เมื่อยขบ; หมอนวด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้างบีบ (ช่างฯบีปฯ)