หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้างซ้าย
อักษรล้านนา
ช่างฯซ้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ช่างซ้าย]
ความหมาย

ว.ถนัดซ้าย - ใช้มือซ้ายได้คล่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้างซ้าย (ช่างฯซ้ายฯ)