หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้อแฮ
อักษรล้านนา
ชํอฯแร
เทียบอักษรไทย
[ช่อแร]
ความหมาย

น๑.ช่อที่ทำด้วยผ้าไหม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้อแฮ (ชํอฯแร)