หน้าหลัก
จ้อแฮ
ชํอฯแร
[ช่อแร]

น๑.ช่อที่ทำด้วยผ้าไหม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้อแฮ (ชํอฯแร)