หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้อลำไย
อักษรล้านนา
ชํอฯลำไย
เทียบอักษรไทย
[ช่อลำไย]
ความหมาย

น.ดอกลำไยที่กำลังผลิ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้อลำไย (ชํอฯลำไย)