หน้าหลัก
จ้อยหว้อง
จ้อยหว้อง
จ้อฯยฯห้วฯอฯง
[จ้อยหว้อง]

ดู...จ้อย

จ้อย
จ้อฯยฯ
[จ้อย]

ว.ชวด,พลาด,สิ้นหวัง,หมดหวัง,หายลับไป; จ้อยหว้อง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้อยหว้อง (จ้อฯยฯห้วฯอฯง)