หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้อย
อักษรล้านนา
จ้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[จ้อย]
ความหมาย

ว.ชวด,พลาด,สิ้นหวัง,หมดหวัง,หายลับไป; จ้อยหว้อง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้อย (จ้อฯยฯ)