หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้อฟ้า
อักษรล้านนา
ชํอฯฟ้า
เทียบอักษรไทย
[ช่อฟ้า]
ความหมาย

น.แผ่นไม้ หรือ ซีเมนต์ หรือโลหะ ลักษณะเป็นรูปนาคชูหัวลงด้านล่าง ส่วนหางบรรจบกันบนยอดหลังคา ติดอยู่บริเวณหน้าบันของวิหารหรือโบสถ์ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้อฟ้า (ชํอฯฟ้า)