หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้อน้อย
อักษรล้านนา
ชํอฯน้อฯย,ชํอฯน้อฯ
เทียบอักษรไทย
[ช่อน้อย]
ความหมาย

น.ธงสามเหลี่ยมขนาดจิ๋ว ขนาดเล็ก ยาวประมาณ ๕ - ๒๐ เซ็นติเมตร ขนาดจิ๋วมักใช้ปักในสะตวงขนาดเล็กมักใช้ประดับทั่วไป เช่นเจดีย์ทรายในเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้อน้อย (ชํอฯน้อฯย,ชํอฯน้อฯ)