หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้อน
อักษรล้านนา
จ้อฯร
เทียบอักษรไทย
[จ้อน]
ความหมาย

น.ดอกไม้ หรือช่อดอกไม้ที่บานไล่กัน เช่น ผักกาดจ้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้อน (จ้อฯร)