หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้อจ๊าง
อักษรล้านนา
ชํอฯช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ช่อช้าง]
ความหมาย

น.ธงสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ มักใช้แห่นำขบวน; ตุงไจ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้อจ๊าง (ชํอฯช้างฯ)