หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้องม่าน
อักษรล้านนา
จ้อฯงม่านฯ
เทียบอักษรไทย
[จ้องม่าน]
ความหมาย

น.ร่มแบบพม่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้องม่าน (จ้อฯงม่านฯ)