หน้าหลัก
จ้องคำ
จ้อฯงฅำ
[จ้องฅำ]

น.ฉัตรทอง,ร่มทอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้องคำ (จ้อฯงฅำ)