หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้องคำ
อักษรล้านนา
จ้อฯงฅำ
เทียบอักษรไทย
[จ้องฅำ]
ความหมาย

น.ฉัตรทอง,ร่มทอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้องคำ (จ้อฯงฅำ)