หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้อง
อักษรล้านนา
ช่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ช่อง]
ความหมาย

น.ที่ว่างซึ่งเป็นทางเข้าออกได้ เช่น จ้องดอย - ช่องเขา,จ้องประตู๋ - ช่องประตู, จ้องลม - ช่องลม ; โอกาส เช่น บ่มีจ้องที่จะเยียะได้ - ไม่มีโอกาสที่จะทำได้

ออกเสียงล้านนา
จ้อง
อักษรล้านนา
จ้อฯง
เทียบอักษรไทย
[จ้อง]
ความหมาย

น.ร่ม - อุปกรณ์ใช้กางกันแดดกันฝน ทำด้วยกระดาษสา ผ้าไนล่อน เป็นต้น มีด้ามถือยาวๆ หุบเข้าหุบออกได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้อง (จ้อฯง)