หน้าหลัก
จ้อข้อ
จ้อข้อ
จํอฯขํอฯ
[จ้อข้อ]

ว.อาการนั่งจับเจ่า หรือลักษณะของเตี้ยวางเป็นกอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้อข้อ (จํอฯขํอฯ)