หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้อข้อ
อักษรล้านนา
จํอฯขํอฯ
เทียบอักษรไทย
[จ้อข้อ]
ความหมาย

ว.อาการนั่งจับเจ่า หรือลักษณะของเตี้ยวางเป็นกอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้อข้อ (จํอฯขํอฯ)