หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้อ
อักษรล้านนา
ชํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ช่อ]
ความหมาย

น๑.ธงสามเหลี่ยมที่เอาด้านตรงข้ามกับมุมแหลมติดกับคันธง ขนาด และสีขึ้นอยู่กับการใช้ในบริบทของงาน ใช้ได้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล ทำด้วย กระดาษสา กระดาษว่าว หรือผ้า เป็นสีพื้นล้วนๆ หรือแต้มลาย ฉลุลาย ก็ได้ จ้อมี ๒ ชนิด ขนาดใหญ่มักใช้เป็นธงนำขบวนแห่ เรียกว่า จ้อจ๊าง หรือ ตุงจัย ขนาดจิ๋ว ขนาดเล็ก ยาวประมาณ ๕ - ๒๐ เซ็นติเมตร เรียกว่า จ้อน้อย มักใช้ประดับทั่วไปเช่น สะตวง เจดีย์ทรายในเทศกาลสงกรานต์ น๒.เรียกดอกไม้ที่กำลังผลิ เช่น จ้อลำไย น๓.เรียกดอกไม้หรือใบไม้ที่ออกเป็นพวง เช่น จ้อดอกเอื้อง - ช่อกล้วยไม้

ออกเสียงล้านนา
จ้อ
อักษรล้านนา
จํอฯ
เทียบอักษรไทย
[จ้อ]
ความหมาย

ก.ทำเป็นรอยย่นเข้า,บิด,ม้วน,รวบเข้า,รูดเข้า,พันอย่างเชือกบิดตัวรวมเข้าเป็นปม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้อ (จํอฯ)