หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้วย
อักษรล้านนา
ช่วฯย,ช่วฯ
เทียบอักษรไทย
[ช่วย]
ความหมาย

ก.ช่วย - ส่งเสริมเพื่อให้สำเร็จประโยชน์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้วย (ช่วฯย,ช่วฯ)