หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้วนจั๊น
อักษรล้านนา
จ้วฯรชั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[จ้วนชั้น]
ความหมาย

ดู...จ้วน

ออกเสียงล้านนา
จ้วน
อักษรล้านนา
จ้วฯร
เทียบอักษรไทย
[จ้วน]
ความหมาย

ก.หวิด,ขาด,ไม่พอ ว.เกือบจะ,จวนจะ; จ้วนจั๊น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้วนจั๊น (จ้วฯรชั้นฯ)