หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้ง
อักษรล้านนา
ช่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ช่ง]
ความหมาย

ว.โยน - ทิ้งให้ไปไกลจากตัวในวิถีโค้ง; โจ้ง ก็ว่า: ถ้าทิ้งในวิถีตรงเรียก ขว้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้ง (ช่฿งฯ)