หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่าว
อักษรล้านนา
จ่าวฯ
เทียบอักษรไทย
[จ่าว]
ความหมาย

น.เรียกวิธีนำเอาแกงหรืออาหารลงผัดน้ำมันกระเทียมเจียวที่กำลังร้อนอย่างรวดเร็ว คนให้ทั่วแล้วยกขึ้นทันทีเป็นการชูรสอาหาร และมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน; โซ้,สฺว้า ก็ว่า เช่นจ่าวผักจอ,โซ้ผักจอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่าว (จ่าวฯ)