หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่ายอ่วย
อักษรล้านนา
จ่ายฯอ่วฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[จ่ายอ่วย]
ความหมาย

ว.สุรุ่ยสุร่าย - ใช้จ่ายสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่ายอ่วย (จ่ายฯอ่วฯยฯ)