หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่าย
อักษรล้านนา
จ่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[จ่าย]
ความหมาย

ก.ซื้อ เช่นจ่ายกับข้าว,ชำระด้วยเงิน เช่นจ่ายค่าเล่าเรียน, ให้ไป เช่นจ่ายบัตร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่าย (จ่ายฯ)