หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่านแป๋งก่อน
อักษรล้านนา
จ่านฯแปลฯงก่อฯร
เทียบอักษรไทย
[จ่านแปลงก่อน]
ความหมาย

ก.ทดลองทำก่อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่านแป๋งก่อน (จ่านฯแปลฯงก่อฯร)