หน้าหลัก
จ่านแป๋งก่อน
จ่านฯแปลฯงก่อฯร
[จ่านแปลงก่อน]

ก.ทดลองทำก่อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่านแป๋งก่อน (จ่านฯแปลฯงก่อฯร)