หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่านหื้อได้
อักษรล้านนา
จ่านฯหื้ได้
เทียบอักษรไทย
[จ่านหื้อได้]
ความหมาย

ก.พยายามให้ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่านหื้อได้ (จ่านฯหื้ได้)