หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่อมเม็ดถั่ว
อักษรล้านนา
จ่อฯมเมัดฯถั่วฯ
เทียบอักษรไทย
[จ่อมเม็ดถั่ว]
ความหมาย

ก.หย่อนเมล็ดถั่วลงหลุม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่อมเม็ดถั่ว (จ่อฯมเมัดฯถั่วฯ)