หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่อมหล่อม
อักษรล้านนา
จ่อฯมห่ลฯอฯม
เทียบอักษรไทย
[จ่อมหล่อม]
ความหมาย

ว.มีรสพอเหมาะพอดี: ใช้ขยายความคำที่มาข้างหน้า เช่น เก็มจ่อมหล่อม - เค็มพอดี, ลาบขมจ่อมหล่อม - ลาบมีรสขมนิดๆ ขมพอดีๆ ถ้าขมมากไม่อร่อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่อมหล่อม (จ่อฯมห่ลฯอฯม)