หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่อนแจ้
อักษรล้านนา
จ่อฯรแจ้
เทียบอักษรไทย
[จ่อนแจ้]
ความหมาย

ดู...จ่อน

ออกเสียงล้านนา
จ่อน
อักษรล้านนา
จ่อฯร
เทียบอักษรไทย
[จ่อน]
ความหมาย

น.กระจ้อน - สัตว์สี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนม คล้ายกระรอก แต่ตัวเล็กกว่า; จ่อนแจ้,ไหน่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่อนแจ้ (จ่อฯรแจ้)