หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่อนหละอุ๋
อักษรล้านนา
จ่อฯรหลฯะอุ
เทียบอักษรไทย
[จ่อนหละอุ]
ความหมาย

ก.คำผวน - จ่อนหละอุ๋ ผวนเป็น จุ๋หละอ่อน หมายถึง หลอกเด็ก,โกหกเด็ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่อนหละอุ๋ (จ่อฯรหลฯะอุ)