หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่อนขุ่ย
อักษรล้านนา
จ่อฯรขุ่
เทียบอักษรไทย
[จ่อนขุ่ย]
ความหมาย

น.พังพอน - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลักษณะคล้ายกระแต แต่ตัวใหญ่กว่ามาก ขนสีน้ำตาลแดงหรือเทาหน้ายาวเล็ก จมูกแหลม หูสั้นกลม หางเรียวยาวเป็นพวง ชอบต่อสู้กับงูเห่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่อนขุ่ย (จ่อฯรขุ่)